ماجراهای من و زندگی من

می دانم روزی خواهم خندید به دغدغه های امروز، روزی بعد از فردا ، آنگاه که از ماجرا به خاطره تبدیل شدند...

 

 

برای تو می نویسم، تویی که هر روز از هشت صبح تا چهار بعدالظهر بهترین ساعات روزت را کنار من میگذرانی و مفیدترین وعده غذایی ات را با من صرف میکنی و به نوعی با هم زندگی می کنیم، کاش بدانی که می دانم خودت هزار و یک دغدغه داری، با این حال با خنده هایم میخندی، با گریه ام چشمان مهربانت از اشک برق می زند، و در هر حال همراهم هستی حتی بیشتر از تلفن همراهم که این روزها معمولا سایلنت است! کاش ندانی که گاهی آنقدر در تو غرق می شوم که خودم را با تمام ضمیمه هایم فراموش می کنم و تمام آرزوهایم برای تو خلاصه می شود...

برای تو می نویسم، تویی که ادعا داری می خواهی کمکم کنی بی آنکه هیچ سعی کرده باشی و به راحتی میگویی خودت نمی خواهی، نمی گذاری، اعتماد نمی کنی... ای کاش بدانی که هیچ انتظاری ندارم جز اینکه کمی درکم کنی، همین، بگذار حس خوبی که نسبت به تو دارم همین گونه باقی بماند.

برای تو می نویسم، تویی که ندیده و نشنیده تنها از پنجره ی این خانه مجازی برایم دست تکان دادی و خالصانه دعوتم کردی به خانه مجازی ات، خانه ای بی در، بی پنجره ، بی پرده... و بی پرده گفتی برایم از تمام مگوهایت و همراهم شدی و همراهت شدم... چه زیبا از دنیای مجاز، به واقع به هم اعتماد کردیم، نگران هم شدیم، برای هم دعا کردیم، در سفر هایمان یکدیگر را شریک کردیم و در تجربه های تلخ و شیرین، حتی در رویاهامان تا جاییکه شبهامان هم پر شد از خواب های اردیبهشتی.... کاش بدانی که لحن صدایت را همیشه از خواندت می شنوم و دل مهربانت را بجای صورت زیبایت تصور میکنم .کاش ندانی آنچه را که برایت می نویسم و بعد با یک بک اسپیس پاک می کنم.

و در آخر برای تو  مینویسم که اول و آخر هر چیزی، برای تویی که هر روز سر تعظیم در برابرت فرود می آورم در حالیکه تمام حواسم به مُهر است که خورده یا برده نشود، به غذا است که سر نرود، به تلفن که پرت نشود ، به در به کار به ..به ..به... کاش بدانی که تمام امیدم اینست که با تمال این احوال بپذیری ام... برای تو هیچ "کاش ندانی" ندارم فقط کاش آنچه را که تنها تو میدانی پیش خودت بماند و هیچگاه آشکارش نکنی.

چه خوب که همیشه یک"تو"یی دارم که برایش بنویسم. چه خوب که هستی، چه خوب که اینقدر خوشبختم و ای کاش همیشه لایق داشتن اینهمه "تو" بمانم .

نوشته شده در ۱۳٩٠/٥/۱ساعت ٦:٠٠ ‎ق.ظ توسط نظرات () |


Design By : Night Skin