ماجراهای من و زندگی من

می دانم روزی خواهم خندید به دغدغه های امروز، روزی بعد از فردا ، آنگاه که از ماجرا به خاطره تبدیل شدند...

» پایان نامه :: ۱۳٩٢/٦/۱۳
» آسمان نزدیک بود :: ۱۳٩٢/٥/۱
» نام پروانه را حتماً یک شاعر بر او نهاده است * :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» اولین شب آرامش :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» خواندن این پست به افراد زیر 15 سال و بیماران قلبی توصیه نمی شود. :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» اولین شب تابستان به شرط چاقو :: ۱۳٩٢/٤/۱
» از رنجی که می بریم بگو... :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» اندر نکـوهـــــــش واریسلا زوستر :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» اندر ستایش "واریسلا زوستر" :: ۱۳٩٢/۳/٧
» و ناتوانی این پاهای سیمانی... :: ۱۳٩٢/۳/۱
» رستگاری در 8:20 صبح جمعه :: ۱۳٩٢/٢/٢۱
» کجایی کارلو کلودی؟! :: ۱۳٩٢/٢/۱٦
» ... و خدا پیچیده در بارانی سیاهش آرام خواب بود :: ۱۳٩٢/٢/٤
» نیم کلاج :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» نقطه سر خط :: ۱۳٩٢/۱/۱٩
» از نیمه ی پر تعصیلات :: ۱۳٩٢/۱/٧
» هفت سین تان خالی از هیچ "سین"ی مباد... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» ۱۳٩۱/۱٢/٢۱ :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» این "من"حرف نمی زند! :: ۱۳٩۱/۱٢/٧
» به اون شبا که خندونم که تقدیرو نمیدونم*+ لینک دانلود آهنگ :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٩
» این دو زن :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» از بازیهایش... :: ۱۳٩۱/۱۱/٢
» ZAHIR :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» Atonement :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» ناخواسته ای که خواست بماند... (2) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» ناخواسته ای که خواست بماند...(1) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» من و آسمان هر دو حالمان خوب است! :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» راستی چه خوب که"مردم دانه های دلشان پیدا نیست!" :: ۱۳٩۱/۱٠/۳
» او می رود، آنها می روند، تو دلت می خواهد بروی... :: ۱۳٩۱/٩/٢٠
» ۱۳٩۱/٩/۸ :: ۱۳٩۱/٩/۸
» برای باور سبزم، نیمه شبی از شبهای خیس حوالی باران :: ۱۳٩۱/٩/٢
» ساعت ها... :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» این پست عنوان ندارد :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» این یک خواهش است! :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» جایی که نباید! :: ۱۳٩۱/٧/٥
» من، رویایی دارم، که غیر ممکن نیست* :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» Iron Woman :: ۱۳٩۱/٦/٢٥
» از "سین"سنندج تا "کاف"کرمانشاه در 21 ساعت :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» از سراب تعطیلات :: ۱۳٩۱/٦/۸
» چراغ ها را من روشن می کنم! :: ۱۳٩۱/٥/۳۱
» تابع معکوس (+ عکس) :: ۱۳٩۱/٥/۱٦
» وقتی مادر مزخرف بود :: ۱۳٩۱/٥/٧
» گاهی به آسمان نگاه کن! :: ۱۳٩۱/٥/۱
» همراه اول :: ۱۳٩۱/٤/٢٥
» صبوری میکنم تا واژه ها کامل شوند* :: ۱۳٩۱/٤/٢٠
» خجستگی در 14/4 :: ۱۳٩۱/٤/۱٤
» پیچ خطرناک، لطفا لبخند بزنید و دودستی فرمان را بچسبید ! :: ۱۳٩۱/٤/۱٢
» مشت، مشت :: ۱۳٩۱/٤/٤
» من تحمل میکنم، پس هستم. :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» Blindness :: ۱۳٩۱/۳/٢۱
» از قاب های زندگی ام :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
» عشق به شرط چاقو! :: ۱۳٩۱/۳/٦
» آنتراک* :: ۱۳٩۱/٢/۳٠
» ظرفیت: تکمیل. :: ۱۳٩۱/٢/٢٤
» چه کسی پنجشنبه های من را خورد؟!!؟ :: ۱۳٩۱/٢/۱٦
» عادت میکنیم...* :: ۱۳٩۱/٢/۱۱
» ازین حالی که من دارم (2) :: ۱۳٩۱/٢/٩
» از این حالی که من دارم :: ۱۳٩۱/٢/٢
» آشفتگی از نوع پنجم :: ۱۳٩۱/۱/٢٦
» منحصر بفردی از نوع نود و یک اش... :: ۱۳٩۱/۱/۱٩
» گاهی مثل جوانه :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» رختی بر بند و خانه ای در باد :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» صبر کن! چمدان هایمان اشتباه شده :: ۱۳٩٠/۱٢/۱۳
» سیب سرخ حوا... :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» باید گوشهایم را بگیرم :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» دختر کبریت فروش :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» نقش خاطره می زند... :: ۱۳٩٠/۱۱/۳
» هوای حوصله ابریست :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» یک ساعت مانده به تو :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» من، مامان امیرسام، 3ونیم سال دارم :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
» دوست به قلم سروش صحت :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» Black Swan :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» زمانی برای خوابیدن غصه ها... :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» بادی اگر بیاید... :: ۱۳٩٠/٩/٦
» آه سرماخوردگی... :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» گاهی باید بگذاری زندگی تو را ببرد :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» یه راهی پیش روم بذار :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» این کجا و آن کجا؟ :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» گرگ و میش :: ۱۳٩٠/۸/٧
» وقتی مادری فرهیخته نباشد.... :: ۱۳٩٠/۸/٤
» اشتباه میکردم :: ۱۳٩٠/۸/۱
» آخرین بهانه :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» نامه ای از یک کودک به پدر مادرش :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» Lady in Black * :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» رویاهای مچاله :: ۱۳٩٠/٧/٩
» مهرتان به شیرینی باقلوا :: ۱۳٩٠/٧/۳
» به چه می اندیشی؟ :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» کرگدنی که من باشم.. :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» با چشمانی کاملاً باز :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
» وقتی واژه ها کم میاورند... :: ۱۳٩٠/٦/٦
» از سه سالگی هایش... :: ۱۳٩٠/٦/۱
» و باز هم عشق :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» تئوری خستگی (Fatigue ) :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» این یک پست نیست! :: ۱۳٩٠/٥/۱٢
» باور :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» کاش یه کم بارون بگیره... :: ۱۳٩٠/٥/٥
» برای تو می نویسم ... (قسمت دوم) :: ۱۳٩٠/٥/۱
» برای تو می نویسم ... (قسمت اول) :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» تکرارهایی که هرگز "تکراری" نمیشوند :: ۱۳٩٠/٤/٢٥
» از سرزمین های شمالی :: ۱۳٩٠/٤/۱۸
» قرار نبود چشمای من خیس بشه... :: ۱۳٩٠/٤/٧
» دوری و دوستی؟ :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» بادبادک :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» سالگرد دلم :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» به چه زبونی بگم آخه؟ :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» اینگونه کودکی داریم ما... :: ۱۳٩٠/۳/۱٠
» شبهای روشن :: ۱۳٩٠/۳/۸
» بوی چوبِ خیس :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» لک لک هم نشدیم! :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» بی پرده بگویمت* :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» همه زنان سرزمین من! :: ۱۳٩٠/٢/۱۱
» اعجــــاز تکرارهــــا :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» وقتی یک جغد هذیان میگوید :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» گویا شبی از شبهای اردی‌بهشتِ عریان بود :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» دوام یک عشق :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» حسود می شوی ام... :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» قصه ی من و هشتاد و نه :: ۱۳٩٠/۱/۱
» 4 دقیقه و 33 ثانیه ، سکوت* :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» خوشحالی ترسناک :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» این ساعتهای پیچیده... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» بازم آگهی استخدام :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» راز خلقت :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» تساوی دردناک :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» همیشه کم میارمت :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» دو سال و هفت ماهگی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» چجوری بشم مثل خودت؟ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» خوشا فریاد زیر آب :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» بانوی سنتی در نقاب مدرنیته :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» سقوط آزاد.... :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» در این دنیای بی قانون :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» لطفا قضاوت نکنید :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» ملودی برفی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» همین چند دانه برف و تبریک نیمه شبی ما را بس :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» الا اَیُهاَ المُهاجِرینَ وَ المُهاجرون ... :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» برای تویی که سالهاست همراه زندگی ام شده ای :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» وقتی مامان تنبل بود :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» یلدای من کجایی؟ :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» خواب بودم یا بیدار؟ :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» عاشقانه های مادری که من باشم :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» پیشنهاد سرآشپز: دوستت دارم :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» آگهی استخدام :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» یکی مثل هیچ کس... :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» گهی زین به پشت و گهی پشت به زین :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» خوش بحالت! :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» چند اپیزود عصرانه من :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» سفر رفتن یا نرفتن ، مسئله اینست! :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» سمفونی سپیده دم :: ۱۳۸٩/۸/٤
» ریگی در کفش :: ۱۳۸٩/۸/۱
» فوبیای شنگول و منگول :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» همین سرماخوردگی ساده :: ۱۳۸٩/٧/٢٤
» داستان جدایی ها (قسمت دوم) :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» داستان جدایی ها (قسمت اول) :: ۱۳۸٩/٧/۱٧
» پست 104ام :: ۱۳۸٩/٧/۱۳
» Moving House :: ۱۳۸٩/٧/۳
» لاک پشت :: ۱۳۸٩/٦/۳٠
» حواست نیست! :: ۱۳۸٩/٦/٢٤
» شما یادتون نمیاد... :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» خوشبخت ترین زن دنیا :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» این روزها... :: ۱۳۸٩/٦/٧
» کودک درونم :: ۱۳۸٩/٥/٢٦
» بدون شرح! :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
» بازهم ماه دوست داشتنی من :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» خونه مادربزرگه :: ۱۳۸٩/٥/۱٧
» 24 :: ۱۳۸٩/٥/۱٠
» از 2 سالگی پسرک :: ۱۳۸٩/٥/٢
» ایون رویا رو میخوام دوباره آبپاشی کنم... :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» سالگرد :: ۱۳۸٩/٤/۱٤
» کودک - آزاری :: ۱۳۸٩/٤/۸
» خواب عجیب :: ۱۳۸٩/٤/۱
» شب آرزوها :: ۱۳۸٩/۳/٢۸
» "دَدَ" کجاست؟؟ ( ?where is da da ) :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» دعای امروزم :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» به بهانه روز مادر :: ۱۳۸٩/۳/۱٢
» بهتر است نخوانید :: ۱۳۸٩/۳/٤
» سراب ردپای تو :: ۱۳۸٩/۳/۱
» کمی advice :: ۱۳۸٩/٢/٢۸
» سطل زرد! :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» چگونه دیوانه شدم؟ :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» آرایش :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
» "من" و "دیگری" :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
» یک دیالوگ ... هزار سوال :: ۱۳۸٩/۱/۱٤
» ؟ :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
» تعطیلات خود را چگونه گذراندید؟؟ :: ۱۳۸٩/۱/۸
» سال نو مبارک :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» می خواهم "زن" باشم :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» تربیت فرزندان یا والدین؟ :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» چراغ قرمز :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» شوخی تلخ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» این کیف سنگین من :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
» برای خالی نبودن عریضه یا اریظه یا ... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» درباره ویکتوریا...! :: ۱۳۸۸/۱۱/۳
» 18 ماهگی و کابوس واکسن :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» این ماه دوست داشتنی من :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» خود کرده را تدبیر نیست :: ۱۳۸۸/۱٠/٦
» بیا با من مدارا کن ! :: ۱۳۸۸/٩/٢٥
» "میم" مثل مادر :: ۱۳۸۸/٩/۱۸
» استامینوفن! :: ۱۳۸۸/٩/۱۱
» من و ماه و چاه :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» دیدگاه افراد مختلف :: ۱۳۸۸/۸/٢۳
» زودپز :: ۱۳۸۸/۸/۱٩
» 16 ماهگی امیرسام و لبخندهای من! :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» ماموریت به بندرعباس :: ۱۳۸۸/۸/٢
» همه چیز آرومه... :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
» زندگی شیرین میشود!! :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» برای امروزم :: ۱۳۸۸/٧/۱
» تنها عشق حقیقت دارد! :: ۱۳۸۸/٦/٢٢
» یه پست کاملا بی ربط :: ۱۳۸۸/٦/۸
» سفره افطاری :: ۱۳۸۸/٦/۱
» خونه عشق :: ۱۳۸۸/٥/٢٥
» زندگی بر اساس تئوری یا واقعیت؟!؟ :: ۱۳۸۸/٥/۱۸
» ما و سفر شمال :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
» یک تولد، یک امید! :: ۱۳۸۸/٥/٤
» حکایت 14 تیر و زندگی من :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» سخت نگیر... :: ۱۳۸۸/٤/٩
» کودک متفاوت من! :: ۱۳۸۸/٤/٦
» ایران ما ... :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
» هنوز تو شوکییییییییییم!!!!! :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» آش دندونی :: ۱۳۸۸/۳/۱٦
» به بهانه یک سالگی وبلاگم!!!! :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
» ... :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» سال 88 سلام! :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» سالی که گذشت :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» امان از گذر زمان :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٠
» ولنتاین امسال!!! :: ۱۳۸٧/۱٢/۱
» اولین روز کاری بعد از 7 ماه :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» عشق کوچولو :: ۱۳۸٧/۱۱/٥
» شب تولدم! :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» یه کم غرغر! :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
» 4 ماه گذشت! :: ۱۳۸٧/۸/٢٦
» آسمان ابری دل من :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
» امیرسام در چهارماهگی :: ۱۳۸٧/۸/٢۱
» اولین سفر امیرسام به شمال :: ۱۳۸٧/۸/۱۱
» سه ماهگی امیرسام :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
» این نیز بگذرد .... :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» واکسن دو ماهگی :: ۱۳۸٧/٦/۱٩
» بالاخره اوووومدم :: ۱۳۸٧/٦/۱٤
» دردسرهای نی نی عجول :: ۱۳۸٧/٤/۱٤
» هفته سی و هفتم :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
» آخرین روز کاری :: ۱۳۸٧/٤/٥
» روز مادر :: ۱۳۸٧/٤/٤
» وقت دکتر :: ۱۳۸٧/٤/۳
» معذرت خواهی از نی نی گولو و مامانش :: ۱۳۸٧/۳/۳۱
» مهندس کوچولوی من :: ۱۳۸٧/۳/٢٩
» پایان ماه هشتم :: ۱۳۸٧/۳/٢٦
» هفته سی و چهارم :: ۱۳۸٧/۳/٢٢
» خواب شیرین :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
» سوغاتی :: ۱۳۸٧/۳/۱۸
» یاد آوری خاطرات 2 :: ۱۳۸٧/۳/۱۳
» یاد آوری خاطرات 1 :: ۱۳۸٧/۳/۱۱
» نی نی بابا :: ۱۳۸٧/۳/۸
» انتخاب اسم :: ۱۳۸٧/۳/٧
» استراحت با نی نی :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» هفته سی ام :: ۱۳۸٧/٢/٢۸
» فوتبال :: ۱۳۸٧/٢/٢۸
» از مامان به نی نی :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
» سرآغاز :: ۱۳۸٧/٢/٢۳


Design By : Night Skin